หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viva voce หมายถึง (สอบไล่) ปากเปล่า

คำศัพท์ viva voce แปลว่า (สอบไล่) ปากเปล่า หมายถึง (สอบไล่) ปากเปล่า viva voce อ่านว่า (ไฝ-ฝะ-โฝ-ซิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 327 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viva voce (ไฝ-ฝะ-โฝ-ซิ)

(สอบไล่) ปากเปล่า