หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vituperate หมายถึง ผรุสวาท

คำศัพท์ vituperate แปลว่า ผรุสวาท หมายถึง ผรุสวาท vituperate อ่านว่า (ไฝทยู-เพอะเรท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vituperate (ไฝทยู-เพอะเรท)

ผรุสวาท