หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vitriolic หมายถึง เป็นกรด แสบใส้

คำศัพท์ vitriolic แปลว่า เป็นกรด แสบใส้ หมายถึง เป็นกรด แสบใส้ vitriolic อ่านว่า (ฝีทริออล-อิค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vitriolic (ฝีทริออล-อิค)

เป็นกรด แสบใส้