หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vitriol หมายถึง ถ้อยคำเผ็ดร้อน เกลือของกรดกำมะถัน

คำศัพท์ vitriol แปลว่า ถ้อยคำเผ็ดร้อน เกลือของกรดกำมะถัน หมายถึง ถ้อยคำเผ็ดร้อน เกลือของกรดกำมะถัน vitriol อ่านว่า (ฝิท-เรียล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 148 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vitriol (ฝิท-เรียล)

ถ้อยคำเผ็ดร้อน เกลือของกรดกำมะถัน