หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vitrify หมายถึง กลายเป็นแก้ว

คำศัพท์ vitrify แปลว่า กลายเป็นแก้ว หมายถึง กลายเป็นแก้ว vitrify อ่านว่า (ฝีท-ริไฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vitrify (ฝีท-ริไฟ)

กลายเป็นแก้ว