หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vitreous หมายถึง เขียวเหมือนแก้ว

คำศัพท์ vitreous แปลว่า เขียวเหมือนแก้ว หมายถึง เขียวเหมือนแก้ว vitreous อ่านว่า (ฝีท-เรียซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vitreous (ฝีท-เรียซ)

เขียวเหมือนแก้ว