หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vitiation หมายถึง ทำให้เป็นโมฆะ

คำศัพท์ vitiation แปลว่า ทำให้เป็นโมฆะ หมายถึง ทำให้เป็นโมฆะ vitiation อ่านว่า (ฝิฌิเอ-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vitiation (ฝิฌิเอ-ฌัน)

ทำให้เป็นโมฆะ