หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vitamin หมายถึง วิตะมิน

คำศัพท์ vitamin แปลว่า วิตะมิน หมายถึง วิตะมิน vitamin อ่านว่า (ไฝ-ทะมิน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 459 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vitamin (ไฝ-ทะมิน)

วิตะมิน