หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vitals หมายถึง อวัยวะภายในที่สำคัญๆ

คำศัพท์ vitals แปลว่า อวัยวะภายในที่สำคัญๆ หมายถึง อวัยวะภายในที่สำคัญๆ vitals อ่านว่า (ไฝ-แท็ลส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 127 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vitals (ไฝ-แท็ลส)

อวัยวะภายในที่สำคัญๆ