หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vitalize หมายถึง ทำให้กระปรี้กระเปร่า จำเป็นที่สุด สาหัส

คำศัพท์ vitalize แปลว่า ทำให้กระปรี้กระเปร่า จำเป็นที่สุด สาหัส หมายถึง ทำให้กระปรี้กระเปร่า จำเป็นที่สุด สาหัส vitalize อ่านว่า (ไฝ-แทะไลส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vitalize (ไฝ-แทะไลส)

ทำให้กระปรี้กระเปร่า จำเป็นที่สุด

สาหัส