หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vital หมายถึง ทำให้กระปรี้กระเปร่า จำเป็นที่สุด สาหัส

คำศัพท์ vital แปลว่า ทำให้กระปรี้กระเปร่า จำเป็นที่สุด สาหัส หมายถึง ทำให้กระปรี้กระเปร่า จำเป็นที่สุด สาหัส vital อ่านว่า (ไฝ-แท็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 528 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vital (ไฝ-แท็ล)

ทำให้กระปรี้กระเปร่า จำเป็นที่สุด

สาหัส