หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visually หมายถึง ภาพ การหลับตามองเห็น เกี่ยวกับการดู ทรรศนะ สายตา

คำศัพท์ visually แปลว่า ภาพ การหลับตามองเห็น เกี่ยวกับการดู ทรรศนะ สายตา หมายถึง ภาพ การหลับตามองเห็น เกี่ยวกับการดู ทรรศนะ สายตา visually อ่านว่า (ฝีฉ-อัวลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 184 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visually (ฝีฉ-อัวลิ)

ภาพ การหลับตามองเห็น

เกี่ยวกับการดู

ทรรศนะ

สายตา