หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visualize หมายถึง หลับตามองเห็น

คำศัพท์ visualize แปลว่า หลับตามองเห็น หมายถึง หลับตามองเห็น visualize อ่านว่า (ฝีฉ-อัวไลส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 147 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visualize (ฝีฉ-อัวไลส)

หลับตามองเห็น