หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visual หมายถึง ภาพ การหลับตามองเห็น เกี่ยวกับการดู ทรรศนะ สายตา ปิศาจ

คำศัพท์ visual แปลว่า ภาพ การหลับตามองเห็น เกี่ยวกับการดู ทรรศนะ สายตา ปิศาจ หมายถึง ภาพ การหลับตามองเห็น เกี่ยวกับการดู ทรรศนะ สายตา ปิศาจ visual อ่านว่า (ฝีฉ-อวล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 857 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visual (ฝีฉ-อวล)

ภาพ การหลับตามองเห็น

เกี่ยวกับการดู

ทรรศนะ

สายตา

ปิศาจ