หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visor หมายถึง เครื่องบังตา เครื่องบังแสงอาทิตย์ที่กระจกรถยนต์ กะบังหมวก

คำศัพท์ visor แปลว่า เครื่องบังตา เครื่องบังแสงอาทิตย์ที่กระจกรถยนต์ กะบังหมวก หมายถึง เครื่องบังตา เครื่องบังแสงอาทิตย์ที่กระจกรถยนต์ กะบังหมวก visor อ่านว่า (ไฝ-เสอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 151 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visor (ไฝ-เสอะ)

เครื่องบังตา เครื่องบังแสงอาทิตย์ที่กระจกรถยนต์

กะบังหมวก