หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visitor หมายถึง แขก

คำศัพท์ visitor แปลว่า แขก หมายถึง แขก visitor อ่านว่า (ฝิส-อิเทอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 875 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visitor (ฝิส-อิเทอะ)

แขก