หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visiting หมายถึง มาตรวจชั่วคราว

คำศัพท์ visiting แปลว่า มาตรวจชั่วคราว หมายถึง มาตรวจชั่วคราว visiting อ่านว่า (ฝีส-อิทิง)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 638 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visiting (ฝีส-อิทิง)

มาตรวจชั่วคราว