หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visitation หมายถึง การมาเยี่ยมตรวจงาน การมารบกวน การตรวจค้น

คำศัพท์ visitation แปลว่า การมาเยี่ยมตรวจงาน การมารบกวน การตรวจค้น หมายถึง การมาเยี่ยมตรวจงาน การมารบกวน การตรวจค้น visitation อ่านว่า (ฝิสิเท-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visitation (ฝิสิเท-ฌัน)

การมาเยี่ยมตรวจงาน การมารบกวน

การตรวจค้น