หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visitant หมายถึง ผู้มา มาชั่วคราว

คำศัพท์ visitant แปลว่า ผู้มา มาชั่วคราว หมายถึง ผู้มา มาชั่วคราว visitant อ่านว่า (ฝิส-อิแท็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visitant (ฝิส-อิแท็นท)

ผู้มา มาชั่วคราว