หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visit หมายถึง ไปมาหาสู่ ไปตรวจ เยี่ยม (โรค) แพร่มาถึง

คำศัพท์ visit แปลว่า ไปมาหาสู่ ไปตรวจ เยี่ยม (โรค) แพร่มาถึง หมายถึง ไปมาหาสู่ ไปตรวจ เยี่ยม (โรค) แพร่มาถึง visit อ่านว่า (ฝีส-อิท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 920 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visit (ฝีส-อิท)

ไปมาหาสู่ ไปตรวจ

เยี่ยม

(โรค) แพร่มาถึง