หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visionary หมายถึง (คน) ชอบฝัน

คำศัพท์ visionary แปลว่า (คน) ชอบฝัน หมายถึง (คน) ชอบฝัน visionary อ่านว่า (ฝีฉ-อะเนริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 141 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visionary (ฝีฉ-อะเนริ)

(คน) ชอบฝัน