หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vision หมายถึง ภาพ การหลับตามองเห็น เกี่ยวกับการดู ทรรศนะ สายตา ปิศาจ

คำศัพท์ vision แปลว่า ภาพ การหลับตามองเห็น เกี่ยวกับการดู ทรรศนะ สายตา ปิศาจ หมายถึง ภาพ การหลับตามองเห็น เกี่ยวกับการดู ทรรศนะ สายตา ปิศาจ vision อ่านว่า (ฝีฉ-อัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 585 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vision (ฝีฉ-อัน)

ภาพ การหลับตามองเห็น

เกี่ยวกับการดู

ทรรศนะ

สายตา

ปิศาจ