หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visibly หมายถึง เห็นได้ ทัศนวิสัย

คำศัพท์ visibly แปลว่า เห็นได้ ทัศนวิสัย หมายถึง เห็นได้ ทัศนวิสัย visibly อ่านว่า (ฝีส-อิบลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 193 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visibly (ฝีส-อิบลิ)

เห็นได้ ทัศนวิสัย