หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

visibility หมายถึง เห็นได้ ทัศนวิสัย

คำศัพท์ visibility แปลว่า เห็นได้ ทัศนวิสัย หมายถึง เห็นได้ ทัศนวิสัย visibility อ่านว่า (ฝิสิบีล-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 300 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
visibility (ฝิสิบีล-อิทิ)

เห็นได้ ทัศนวิสัย