หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vise หมายถึง ปากกาสำหรับจับของ

คำศัพท์ vise แปลว่า ปากกาสำหรับจับของ หมายถึง ปากกาสำหรับจับของ vise อ่านว่า (ไฝซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 390 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vise (ไฝซ)

ปากกาสำหรับจับของ