หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viscous หมายถึง เป็นยาง

คำศัพท์ viscous แปลว่า เป็นยาง หมายถึง เป็นยาง viscous อ่านว่า (ฝีซ-คัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 168 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viscous (ฝีซ-คัซ)

เป็นยาง