หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viscosity หมายถึง เป็นยาง

คำศัพท์ viscosity แปลว่า เป็นยาง หมายถึง เป็นยาง viscosity อ่านว่า (ฝีซคอซ-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 205 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viscosity (ฝีซคอซ-อิทิ)

เป็นยาง