หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viscerate หมายถึง คว้านไส้พุง

คำศัพท์ viscerate แปลว่า คว้านไส้พุง หมายถึง คว้านไส้พุง viscerate อ่านว่า (ฝีช-เซอะเรท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viscerate (ฝีช-เซอะเรท)

คว้านไส้พุง