หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viscera หมายถึง เครื่องใน

คำศัพท์ viscera แปลว่า เครื่องใน หมายถึง เครื่องใน viscera อ่านว่า (ฝีซ-เซอะระ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 123 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viscera (ฝีซ-เซอะระ)

เครื่องใน