หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virus หมายถึง เจตนาร้าย เชื้อไวรัส ความขมขื่น

คำศัพท์ virus แปลว่า เจตนาร้าย เชื้อไวรัส ความขมขื่น หมายถึง เจตนาร้าย เชื้อไวรัส ความขมขื่น virus อ่านว่า (ไฝ-รัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 597 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virus (ไฝ-รัซ)

เจตนาร้าย เชื้อไวรัส

ความขมขื่น