หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virulent หมายถึง (โรค) มีพิษร้าย เจตนาร้าย

คำศัพท์ virulent แปลว่า (โรค) มีพิษร้าย เจตนาร้าย หมายถึง (โรค) มีพิษร้าย เจตนาร้าย virulent อ่านว่า (ฝี-ริวเล็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 136 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virulent (ฝี-ริวเล็นท)

(โรค) มีพิษร้าย เจตนาร้าย