หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virulence หมายถึง (โรค) มีพิษร้าย เจตนาร้าย

คำศัพท์ virulence แปลว่า (โรค) มีพิษร้าย เจตนาร้าย หมายถึง (โรค) มีพิษร้าย เจตนาร้าย virulence อ่านว่า (ฝี-ริวเล็นซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virulence (ฝี-ริวเล็นซ)

(โรค) มีพิษร้าย เจตนาร้าย