หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virtuous หมายถึง บุญ กำลัง

คำศัพท์ virtuous แปลว่า บุญ กำลัง หมายถึง บุญ กำลัง virtuous อ่านว่า (เฝอ-ชวซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 145 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virtuous (เฝอ-ชวซ)

บุญ กำลัง