หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virtuoso หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ในศิลปะ นักเล่นดนตรีที่ยอดเยี่ยม

คำศัพท์ virtuoso แปลว่า ผู้ที่มีความรู้ในศิลปะ นักเล่นดนตรีที่ยอดเยี่ยม หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ในศิลปะ นักเล่นดนตรีที่ยอดเยี่ยม virtuoso อ่านว่า (เฝอชิวโว-โซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 521 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virtuoso (เฝอชิวโว-โซ)

ผู้ที่มีความรู้ในศิลปะ นักเล่นดนตรีที่ยอดเยี่ยม