หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virtuosi หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ในศิลปะ นักเล่นดนตรีที่ยอดเยี่ยม

คำศัพท์ virtuosi แปลว่า ผู้ที่มีความรู้ในศิลปะ นักเล่นดนตรีที่ยอดเยี่ยม หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ในศิลปะ นักเล่นดนตรีที่ยอดเยี่ยม virtuosi อ่านว่า (เฝอชิวโว-ซิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virtuosi (เฝอชิวโว-ซิ)

ผู้ที่มีความรู้ในศิลปะ นักเล่นดนตรีที่ยอดเยี่ยม