หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virtue หมายถึง บุญ กำลัง

คำศัพท์ virtue แปลว่า บุญ กำลัง หมายถึง บุญ กำลัง virtue อ่านว่า (เฝอ-ชิว)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 332 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virtue (เฝอ-ชิว)

บุญ กำลัง