หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virtually หมายถึง เท่ากับ

คำศัพท์ virtually แปลว่า เท่ากับ หมายถึง เท่ากับ virtually อ่านว่า (เฝอ-ชัวลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 369 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virtually (เฝอ-ชัวลิ)

เท่ากับ