หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virtual หมายถึง เท่ากับ

คำศัพท์ virtual แปลว่า เท่ากับ หมายถึง เท่ากับ virtual อ่านว่า (เฝอ-ชวล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,989 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virtual (เฝอ-ชวล)

เท่ากับ