หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virology หมายถึง วิชาว่าด้วยไวรัส

คำศัพท์ virology แปลว่า วิชาว่าด้วยไวรัส หมายถึง วิชาว่าด้วยไวรัส virology อ่านว่า (ไฝรอล-โอะจิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 128 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virology (ไฝรอล-โอะจิ)

วิชาว่าด้วยไวรัส