หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virologist หมายถึง ผู้ชำนาญในเรื่องไวรัส

คำศัพท์ virologist แปลว่า ผู้ชำนาญในเรื่องไวรัส หมายถึง ผู้ชำนาญในเรื่องไวรัส virologist อ่านว่า (ไฝรอล-โอะจิซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virologist (ไฝรอล-โอะจิซท)

ผู้ชำนาญในเรื่องไวรัส