หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virility หมายถึง ความเป็นลูกผู้ชาย ซึ่งสามารถแพร่พันธุ์ได้

คำศัพท์ virility แปลว่า ความเป็นลูกผู้ชาย ซึ่งสามารถแพร่พันธุ์ได้ หมายถึง ความเป็นลูกผู้ชาย ซึ่งสามารถแพร่พันธุ์ได้ virility อ่านว่า (ฝิรีล-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 259 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virility (ฝิรีล-อิทิ)

ความเป็นลูกผู้ชาย ซึ่งสามารถแพร่พันธุ์ได้