หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virile หมายถึง ความเป็นลูกผู้ชาย ซึ่งสามารถแพร่พันธุ์ได้

คำศัพท์ virile แปลว่า ความเป็นลูกผู้ชาย ซึ่งสามารถแพร่พันธุ์ได้ หมายถึง ความเป็นลูกผู้ชาย ซึ่งสามารถแพร่พันธุ์ได้ virile อ่านว่า (ฝี-ริล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 149 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virile (ฝี-ริล)

ความเป็นลูกผู้ชาย ซึ่งสามารถแพร่พันธุ์ได้