หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virgule หมายถึง เครื่องหมายขีดทแยง (/)

คำศัพท์ virgule แปลว่า เครื่องหมายขีดทแยง (/) หมายถึง เครื่องหมายขีดทแยง (/) virgule อ่านว่า (เฝอ-กยูล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 178 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virgule (เฝอ-กยูล)

เครื่องหมายขีดทแยง (/)