หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virginity หมายถึง (ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก พรหมจารี

คำศัพท์ virginity แปลว่า (ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก พรหมจารี หมายถึง (ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก พรหมจารี virginity อ่านว่า (เฝอะจีน-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 186 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virginity (เฝอะจีน-อิทิ)

(ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก

พรหมจารี