หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virginhood หมายถึง (ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก พรหมจารี

คำศัพท์ virginhood แปลว่า (ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก พรหมจารี หมายถึง (ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก พรหมจารี virginhood อ่านว่า (เฝอ-จินฮุด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virginhood (เฝอ-จินฮุด)

(ดง) ดิบ (ดิน) ซึ่งมิได้มีผู้ใดเคยเพาะปลูก

พรหมจารี