หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viral หมายถึง เกี่ยวกับไวรัส

คำศัพท์ viral แปลว่า เกี่ยวกับไวรัส หมายถึง เกี่ยวกับไวรัส viral อ่านว่า (ไฝ-แร็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 190 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viral (ไฝ-แร็ล)

เกี่ยวกับไวรัส