หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

virago หมายถึง ผู้หญิงกำยำ

คำศัพท์ virago แปลว่า ผู้หญิงกำยำ หมายถึง ผู้หญิงกำยำ virago อ่านว่า (ฝีเร-โก)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 133 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
virago (ฝีเร-โก)

ผู้หญิงกำยำ