หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viper หมายถึง คนที่มีพิษอย่างงู งูพิษ

คำศัพท์ viper แปลว่า คนที่มีพิษอย่างงู งูพิษ หมายถึง คนที่มีพิษอย่างงู งูพิษ viper อ่านว่า (ไฝ-เพอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 627 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viper (ไฝ-เพอะ)

คนที่มีพิษอย่างงู งูพิษ