หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

violist หมายถึง นักเล่น ฝิโอ-ละ

คำศัพท์ violist แปลว่า นักเล่น ฝิโอ-ละ หมายถึง นักเล่น ฝิโอ-ละ violist อ่านว่า (ฝิโอ-ลิซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
violist (ฝิโอ-ลิซท)

นักเล่น ฝิโอ-ละ