หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

violinist หมายถึง นักเล่นไวโอลิน

คำศัพท์ violinist แปลว่า นักเล่นไวโอลิน หมายถึง นักเล่นไวโอลิน violinist อ่านว่า (ไฝโอะลีน-อิซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 177 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
violinist (ไฝโอะลีน-อิซท)

นักเล่นไวโอลิน